Salderen met zonnepanelen

 • admin
 • 25/08/2016
 • De afgelopen jaren is het aantal zonnepanelen dat op woningen is terug te vinden explosief toegenomen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de dalende prijzen van de panelen, maar ook met verschillende regelingen zoals subsidies, het kunnen terugvragen van BTW over de aanschaf- en installatiekosten en salderen. Salderen is het terug verkopen van het teveel aan energie dat je zonnepanelen hebben opgebracht. In de praktijk komt het erop neer dat van de hoeveelheid energie die je verbruikt hebt, de energie die je hebt terug geleverd, wordt afgetrokken. Deze aftreksom noemen we salderen.

  De regels verbonden aan salderen

  Er is een grens ingesteld tot welke hoeveelheid je energie aan het energiebedrijf mag terug leveren. Deze zogenaamde salderingsgrens bedroeg voor januari 2014 nog 5.000 kWh. Tegenwoordig bedraagt deze grens de hoeveelheid energie die je van het energiebedrijf hebt afgenomen. Zo kan je niet meer salderen dan dat je geleverd hebt gekregen. Als je meer energie dan dit terug levert, telt deze energie niet meer mee voor het salderen. Echter kan er nog wel een terugleververgoeding verkregen worden voor dit teveel aan energie. Hoeveel dit bedraagt verschilt per maatschappij, maar als uitgangspunt kan zo’n 6 tot 9 eurocent per kWh genomen worden. Het is daarnaast een vereiste dat de elektriciteit via dezelfde aansluiting wordt terug geleverd als waarlangs het energiebedrijf u de energie levert. Bovendien mag je alleen gebruik maken van de saldering als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dit houdt in dat uw aansluiting de 3×80 Ampère niet overschrijdt. Alleen dan is het mogelijk om te salderen.

  Welke meter moet ik hiervoor hebben?

  Indien je je in de situatie bevindt waarbij je alleen gaat salderen en geen terugleververgoeding nodig hebt omdat de energie die je terug levert niet de hoeveelheid overschrijdt die je afneemt, dan is het prima om een analoge Ferraris-meter te hebben hangen. Wanneer je echter wel meer terug levert dan je verbruikt dan is een zogenaamde slimme meter interessanter. Deze registreert namelijk niet alleen het energieverbruik, maar ook de teruggeleverde elektriciteit. Je kan deze meter aanvragen bij je netbeheerder. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden, maar daar zit een limiet op; een netbeheerder mag maximaal €72,60 vragen voor elektriciteit en gas samen en voor alleen elektriciteit maximaal €67,76.